ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΜYΩΠΙΑ

 

Σύντομη περιγραφή-ορισμός
Μυωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία, κατά την οποία μία παράλληλη δέσμη ακτινών εισερχόμενη στο μάτι δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά απ' αυτόν, με αποτέλεσμα το είδωλο ενός αντικειμένου να μην απεικονίζεται ευκρινώς επί του αμφιβληστροειδούς.

Αίτια
Η μυωπία μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο προσθοπίσθιο άξονα του οφθαλμού(αξονική μυωπία), σε μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού(διαθλαστική μυωπία) ή συνδυασμό των παραπάνω.
Η μυωπία τείνει να αυξηθεί κατά την περίοδο της ανάπτυξης και σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση. Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της.
Συνήθως εμφανίζεται κατά τη σχολική ηλικία, οπότε το άτομο παραπονιέται για θολή αντίληψη των αντικειμένων, ενώ συχνά κλείνει τα μάτια για να δει τα μακρινά αντικείμενα.

Αντιμετώπιση
Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, με φακούς επαφής. Οι διορθωτικοί φακοί απλώς διορθώνουν λειτουργικά τη μυωπία και δεν επιδρούν στην εξέλιξή της. Κατά τη μικρή όμως ηλικία, η διόρθωση της μυωπίας με τα κατάλληλη γυαλιά έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της οπτικής οξύτητας, της φυσιολογικής διόφθαλμής όρασης και της κινητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οφθαλμών.

 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

 

Σύντομη περιγραφή-ορισμός
Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία κατά την οποία, όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία(χαλάρωση της προσαρμογής), μία παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτινών, εισερχόμενη στο μάτι, εστιάζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Αίτια
Η υπερμετρωπία μπορεί να οφείλεται σε μικρό προσθοπίσθιο άξονα του ματιού, σε μικρή διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας εξαρτώνται απόλυτα από την ηλικία του ατόμου και το βαθμό υπερμετρωπίας του. Μικρός βαθμός υπερμετρωπίας κατά τη γέννηση είναι φυσιολογικό φαινόμενο και μειώνεται μα την ανάπτυξη του σώματος.

Στην παιδική ηλικία ο υπερμέτρωπας μπορεί, ενεργοποιώντας τη λειτουργία της προσαρμογής (βλ. Πρεσβυωπία), να εξουδετερώσει την υπερμετρωπία και να μην έχει πρόβλημα μειωμένης όρασης. Καθώς ο υπερμέτρωπας μεγαλώνει το εύρος προσαρμογής μειώνεται, οπότε αρχίζουν τα προβλήματα μειωμένης όρασης, τόσο για την κοντινή όσο και για τη μακρινή όραση.

Κλινική εικόνα
Ορισμένα άτομα με χαμηλή υπερμετρωπία, λόγω της συνεχούς προσπάθειας προσαρμογής και εξουδετέρωσης της υπερμετρωπίας μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα κοπιωπίας (κεφαλαλγία, πόνο στα μάτια, δακρύροια). Σε ορισμένα παιδιά η υπερμετρωπία ευθύνεται για την πρόκληση ενός είδους στραβισμού και πρέπει να διορθώνεται άμεσα γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης αμβλυωπίας (τεμπέλικο μάτι).

Αντιμετώπιση
Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με θετικούς φακούς. Η χορήγηση διορθωτικών γυαλιών εξαρτάται από το βαθμό της υπερμετρωπίας, την ηλικία του ατόμου, την παρουσία ή μη συμπτωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και φακοί επαφής.

 

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Σύντομη περιγραφή-ορισμός
Αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία η διαθλαστική δύναμη του ματιού ποικίλλει στους διάφορους μασημβρινούς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εστίαση των εισερχομένων ακτινών στο μάτι σ' ένα σημείο.

Μορφές
Όταν οι δύο μεσημβρινοί, που εμφανίζουν τη μέγιστη διαφορά διαθλαστικής δύναμης, είναι κάθετοι μεταξύ τους μιλάμε για ομαλό αστιγματισμό. Στον ανώμαλο αστιγματισμό (π.χ κερατόκωνο) οι δύο μεσημβρινοί με τη μέγιστη διαφορά δεν είναι κάθετοι μεταξύ τους.

Αίτια
Στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων ο αστιγματισμός οφείλεται στον κερατοειδή και δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ζωής.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα του αστιγματισμού είναι η θολή όραση και η κοπιωπία.

Αντιμετώπιση
Η διόρθωση του αστιγματισμού γίνεται με κυλινδρικούς ή σφαιροκυλινδρικούς φακούς ή και με είδικούς τορικούς-αστιγματικούς φακούς επαφής, μαλακούς ή σκληρούς. Οι σκληροί φακοί επαφής χρησιμοποιούνται κυρίως στον ανώμαλο αστιγματισμό.

 

ΠΡΕΣΒΙΩΠΙΑ

Γενικά
Ο οφθαλμός έχει τη δυνατότητα, με τη σύσπαση ενός μυός (ακτινωτός μυς), να αυξάνει τη διαθλαστική του δύναμη, αυξάνοντας την κυρτότητα του φακού, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η ευκρινής εγγύς όραση. Η ικανότητα αυτή του οφθαλμού καλείται προσαρμογή.

Με την πάροδο της ηλικίας ο φακός του ανθρώπου σκληρύνεται προοδευτικά, με αποτέλεσμα να εμφανίζει μία δυσχέρεια στη μεταβολή του σχήματός του και κατ'επέκταση μείωση της ικανότητας προσαρμογής. Η προοδευτική μείωση της προσαρμογής ακολουθεί σταθερή πορεία σ'όλα τα άτομα, αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά τα συμπτώματα αρχίζουν μετά την ηλικία των 40 ετών.

Κλινική εικόνα
Το βασικό σύμπτωμα είναι η μειωμένη όραση για κοντά. Το άτομο κουράζεται μετά από σύντομο διάστημα κοντινής εργασίας και ανακουφίζεται όταν απομακρύνει το αντικείμενο που θέλει να δει.

Αντιμετώπιση
Η διόρθωση της πρεσβυωπίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των κατάλληλων θετικών φακών.

1.Πως βλέπει ένας μύωπας;
ένας μύωπας έχει καλή κοντινή όραση ενώ δεν έχει καλή μακρινή όραση. Αυτό οφείλεται στο ότι το οπτικό σύστημα του ματιού του έχει συνολική διοπτρική δύναμη μεγαλύτερη από την φυσιολογική. Για να διορθώσουμε την κατάσταση δίνουμε φακούς με αρνητική δύναμη ώστε να εξασθενίσουμε το οπτικό σύστημα του ματιού και να δώσουμε ευκρινή όραση στον μύωπα.

2.Πότε λέμε ότι έχω υψηλή μυωπία;
Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις έχουν μέσο όρο κοντά στους 2.50 βαθμούς. Αυτή η δύναμη δεν θεωρείται υψηλή. Ένας μύωπας που δεν μπορεί να διασχίσει ένα δρόμο χωρίς τα γυαλιά του έχει υψηλή μυωπία δηλ. πάνω από 6.00 βαθμούς. Για να μην στεναχωριέστε παρέδωσα πέρσι γυαλιά με δύναμη 24.00 βαθμών μυωπίας.

3.Τα γυαλιά μου είναι άσχημα τι να κάνω;
Σήμερα τα γυαλιά έχουν γίνει μόδα. Οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές παρουσιάζουν συλλογή γυαλιών ηλίου αλλά και οράσεως. Εμείς έχουμε σχεδόν όλες τις συλλογές στη διάθεσή σας έτσι ώστε να φοράτε γυαλιά που σας δίνουν στυλ τονίζοντας το βλεμμα σας.

4.Ακουσα ότι υπάρχουν χοντρά και λεπτά κρύσταλλα ποια είναι καλύτερα;
Ναι υπάρχει ποικιλία φακών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση προτείνουμε τα κατάλληλα . Δηλαδή σε μια υψηλή μυωπία πχ 7.00 βαθμών, το λεπτό κρύσταλλο θα δώσει καλύτερη όραση και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αν όμως διαλέξουμε ένα λεπτό κρύσταλλο στην δύναμη των 2.00 βαθμών τότε θα έχουμε μια πολύ λεπτή και άθραυστη εφαρμογή. Η δουλεία του οπτικού είναι να προτείνει την καλύτερη λύση για την κάθε περίπτωση. Η ποικιλία των προτεινομένων φακών συνήθως είναι μεγαλύτερη από τριάντα επιλογές.

5.Μεχρι ποια ηλικία ανεβαίνει η μυωπία;
συνήθως η μυωπία εμφανίζεται στο δημοτικό και αυξάνει μέχρι τα 18 για τα αγόρια και μέχρι τα 20 για τα κορίτσια. Υπάρχουν περιπτώσεις που η μυωπία εμφανίστηκε στα 25 και αυξανόταν διαρκώς. Αυτό που είναι λάθος είναι ότι μερικοί μύωπες πιστεύουν ότι αν θα φορούσαν τα γυαλιά τους η μυωπία τους θα ανέβει γρηγορότερα.
Η μυωπία θα ανέβει οπωσδήποτε με το ίδιο ρυθμό, απλά ταλαιπωρούνται στερώντας από τον εαυτό τους ευκρινείς παραστάσεις. Το αν θα φοράνε η όχι τα γυαλιά είναι σημαντικό για την πρεσβυωπία όπου τότε επηρεάζεται ο ρυθμός αύξησης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
1.Σε ποια ηλικία εμφανίζεται η πρεσβυωπία;
Η πρεσβυωπία είναι μια μορφή υπερμετρωπίας, δηλαδή καλή μακρινή αλλά όχι καλή κοντινή όραση. Στις γυναίκες εμφανίζεται πιο νωρίς, γύρω στα σαράντα κατά μέσο όρο, ενώ στους άντρες τρία χρόνια μετά πάλι κατά μέσο όρο. Όσο θα περνούν τα χρόνια η πρεσβυωπία θα αυξάνει διαρκώς μέχρι την ηλικία των πενηνταπέντε χρόνων οπότε και σταθεροποιείται. τότε αρχίζει η πρεσβυωπία να έχει ανάγκη βοήθειας και στην μακρινή όραση.

2.Δεν θέλω να φορέσω γυαλιά ,τι να κάνω;
κάθε νέος πρεσβύωπας αισθάνεται έτσι, δεν είναι όμως τόσο τρομερό. Σύντομα θα δείτε τους συνήλικους σας να προσπαθούν να διαβάσουν, να εκνευρίζονται και να σας ζητάνε για λίγο τα γυαλιά σας, και τελικά θα το συνηθίσετε. Θυμηθείτε την πρώτη άσπρη τρίχα που βρήκατε στα μαλλιά σας Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά κάποιου αλλού γιατί τα δικά σας μάτια δεν είναι ίδια με των άλλων.

3.Πηρα κάτι γυαλιά από ένα μικροπωλητή και βλέπω καλά υπάρχει πρόβλημα;
ΝΑΙ υπάρχει. Τα γυαλιά αυτά δεν έχουν περάσει από κανένα ποιοτικό έλεγχο είναι χαμηλής ποιότητας και αξίας φυσικά. Η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αύξηση της πρεσβυωπίας κλπ. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρετε την όραση σας. Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ ΤΕΒΕ ΔΕΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΤΕ ΕΛΤΑ κλπ παρέχουν δωρεάν εξέταση από οφθαλμίατρο (πολύ καλύτερο από τον μικροπωλητή) χωρίς λίστα αναμονής. Και όχι μόνο αυτό αλλά παρέχουν και κάθε δυο χρόνια χρήματα για αγορά σκελετού και κρυστάλλων από 50 έως και 150 για κάθε ένα ζευγάρι. Πχ . ένας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ νέος πρεσβύωπας θα πάρει 95 ΕΥΡΩ για το πρώτο ζεύγος ενώ ένας που χρειάζεται κοντινά και μακρινά γυαλιά θα πάρει 190 κάθε δυο χρόνια. Το ΙΚΑ μάλιστα πληρώνει στους ασφαλισμένους τα χρήματα την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ.

4.Τι είναι τα πολυεστιακά γυαλιά ,γιατί είναι ακριβά;
ένας πρεσβύωπας που χρειάζεται γυαλιά για κοντά και για μακριά μπορεί να έχει ευκρινή όραση κοντά (35εκατ.) και μακριά ( 6 μέτρα).Οι ενδιάμεσες αποστάσεις είναι ασαφείς. Τα πολυεστιακά γυαλιά δίνουν ευκρινή όραση και σε αυτές τις αποστάσεις γιατί έχουν πολλές εστίες. Η προσαρμογή μπορεί να κρατήσει και πέντε εβδομάδες. Μετα όμως η όραση θα είναι ευκρινής παντού ,δεν θα ξεχνάτε τα γυαλιά σας αφού δεν θα τα βγάζετε καθόλου. Το κόστος δεν είναι τρομερό αν σκεφτείτε ότι αγοράζετε μόνο ένα σκελετό αντί για δυο που χρειαζόσασταν πριν συν την βοήθεια που δίνει η ασφάλεια σας.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

1.Πως βλέπει ένας υπερμέτρωπας ;
ένας υπερμέτρωπας βλέπει καλύτερα μακριά από ότι κοντά. Σε αυτή την περίπτωση επειδή το νεανικό μάτι έχει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα δεν χρειάζεται χωριστό ζευγάρι γυαλιών για κοντά η και μακριά..

2.Μεχρι πότε μεγαλώνει η υπερμετρωπία;
Η υπερμετρωπία εμφανίζεται στη παιδική ηλικία και συνεχίζει στη εφηβεία. Συνήθως συνοδεύει στραβισμούς και μετά την αποκατάσταση του στραβισμού ο υπερμέτρωπας εγκαταλείπει τα γυαλιά του.

3.Τι διαφέρει η υπερμετρωπία από την πρεσβυωπία;
Πράγματι τα συμπτώματα είναι τα ίδια ,ευκρινής μακρινή και μη ευκρινής κοντινή. Η διαφορά είναι ότι μετά την ηλικία των 43 ετών περίπου, το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει κοντά ευκρινώς γιατί έχει σκληρύνει ο κρυσταλοειδής φακός, ενώ στην κάτω των 43 ετών περίπτωση, το μέγεθος ή δύναμη του ματιού δεν είναι η σωστή.

4.Τα γυαλιά που φοράω μεγαλώνουν τα μάτια μου υπάρχει λύση;
Βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση (ηλικία, συνταγή, σχήμα προσώπου) έχουμε να προτείνουμε μερικές λύσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα με μικρότερη μεγέθυνση με λεπτότερο, ελαφρύτερο φακό και αντιανακλαστικές επιστρώσεις.

5.Αν φοράω τα γυαλιά μου λιγότερο θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η υπερμετρωπία μου;
Δεν θα υπάρξει καμία διαφορά. Η εξέλιξη της υπερμετρωπίας είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο χρήσης των γυαλιών. Το μόνο που στερείστε είναι η καλή όραση. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην πρεσβυωπία ,εκεί έχει σημασία ο τρόπος χρήσης των γυαλιών για την καλή εξέλιξη.ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

1.Ειναι συνηθισμένη πάθηση ο αστιγματισμός;
Ο αστιγματισμός είναι μάλλον ο κανόνας και λιγότερο η εξαίρεση. Δηλαδή το 85-90% του κόσμου έχει αστιγματισμό. Τις περισσότερες φορές είναι τόσο λίγος που η διαφορά στην όραση είναι μικρή.

2.Μπορει να φταίει ο αστιγματισμός για τον πονοκέφαλο;
Ναι είναι δυνατόν. Ο αστιγματισμός αναγκάζει το μάτι να προσπαθεί να εστιάσει αλλά να μην τα καταφέρνει. Αυτή η προσπάθεια φέρνει τον πονοκέφαλο. Με το κατάλληλο φάρμακο (ένα ζευγάρι αστιγματικά γυαλιά) φεύγει ο πονοκέφαλος και ταυτόχρονα βελτιώνεται η όραση.

3.Πως βλέπει κάποιος που έχει αστιγματισμό;
Στον αστιγματισμό δεν βλέπουμε στίγματα όπως πιστεύουν μερικοί. Η όραση δεν είναι ομοιόμορφα ευκρινής. Πχ βλέποντας ένα ρολόι τοίχου βλέπουμε καθαρά τον άξονα 9-3 και όχι τόσο καλά τον άξονα 12-6. Αν γείρουμε το κεφάλι μας στον ώμο κατά 90 μοίρες θα αντιστραφούν οι όροι. Δηλαδή καθαρή όραση στον 12-6 και όχι τόσο καλή στον 9-3. Με το σωστό ζευγάρι γυαλιά διορθώνουμε στον άξονα που δεν έχουμε καλή όραση και τελικά η όραση γίνεται ομοιόμορφη.

4.Ο αστιγματισμός διορθώνεται με φακούς επαφής;
Παλαιότερα το βασικό προνόμιο των ημίσκληρων φακών επαφής ήταν η δυνατότητα διόρθωσης των υψηλών αστιγματισμών. Σήμερα υπάρχουν μαλακοί φακοί που διορθώνουν αστιγματισμούς έως 8.00 βαθμούς διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των μαλακών(άνεση, σταθερή όραση κλπ) και σε προσιτή τιμή.

5.Μπορω να έχω τον αστιγματισμό στα γυαλιά ηλίου μου;
Ναι είναι μια θαυμάσια λύση γιατί δε φαίνεται καθόλου ότι φοράτε γυαλιά με βαθμό ενώ η όραση σας είναι καθαρή. κάτι που είναι απαραίτητο στην οδήγηση ειδικά το καλοκαίρι. Το κόστος της αλλαγής των φακών με αστιγματικούς και απορροφητικούς φακούς είναι συνήθως 32 - 60

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

1.Μπορω να φορέσω μαλακούς φακούς επαφής εάν έχω αστιγματισμό;
Ναι υπάρχει ένας ειδικός τύπος μαλακών φακών επαφής ο οποίος μπορεί να διορθώσει τον αστιγματισμό. Επειδή είναι καινούριο προϊόν είναι ακόμα πιο ακριβός από τους συνηθισμένους φακούς επαφής και δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Μερικές κατασκευάστριες εταιρίες παρουσίασαν μηνιαίους φακούς για τον αστιγματισμό με χαμηλό κόστος για αστιγματισμούς μέχρι 2.00 βαθμούς

2.Διαφερει η συνταγή των γυαλιών από αυτή για τους φακούς επαφής;
Ναι υπάρχει διάφορα λόγω της απόστασης που έχουν τα γυαλιά από τα μάτια. Η όποια διάφορα λαμβάνεται υπ' όψιν όταν η δύναμη των γυαλιών είναι μεγαλύτερη από 4.00 βαθμούς. Υπάρχει ειδικός πίνακας των μεταβολών ανάλογα με την δύναμη.

3.Τι θα γίνει αν φοράω τους μηνιαίους φακούς περισσότερο από ένα μήνα;
Προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη όραση και ανοχή είναι σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες του εφαρμοστή. Το κυριότερο πλεονέκτημα των μηνιαίων φακών επαφής είναι ότι κάθε μήνα φοράμε καινούριο πεντακάθαρο φακό. Επίσης το υλικό των μηνιαίων φακών έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζεται ικανοποιητικά μόνο για ένα μήνα.

4.Αν τους μηνιαίους φακούς επαφής δεν τους φοράω κάθε μέρα η ζωή τους παρατείνεται;
Ναι κάτω από προϋποθέσεις. Κατ'αρχην τα μάτια δεν είναι σωστό να φοράνε φακούς για ώρες μετά από μεγάλα διαστήματα αποχής. Πρέπει να γίνει προσαρμογή όπως έγινε την πρώτη φορά. ’λλος λόγος είναι η απολύμανση του φακού. Πρέπει το υγρό στη θήκη να αλλάζει κάθε δυο μέρες είτε το φοράμε είτε όχι. Ακόμη ένας φακός που φορέθηκε δεκαπέντε μέρες, συγκεντρώνει πρωτεΐνες από τα δάκρυα
και αρχίζει να σκληραίνει. Αυτός ο φακός δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 45 ημέρες συνολικά, άλλωστε το κόστος του είναι πολύ μικρό.

5. Μπορώ να κολυμπάω με τους φακούς επαφής;
όχι δεν είναι σωστό γιατί στη θάλασσα υπάρχουν βακτήρια τα οποία θα κολλήσουν στον φακό και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Βέβαια ο κίνδυνος να φύγουν από τα μάτια είναι μεγάλος. Αν πρέπει να βλέπετε καλά μέσα στο νερό να φοράτε τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά και να απολυμάνετε τους φακούς αμέσως μόλις βγείτε από τη θάλασσα.

6.Αφου η μυωπία μου είναι σταθερή γιατί πρέπει να πηγαίνω στον γιατρό τακτικά;
Η μυωπία δεν είναι το μοναδικό πράγμα στην όραση που θέλει παρακολούθηση. Επίσης, οι φακοί επαφής είναι ξένο σώμα μέσα στο μάτι. Κάθε ξένο σώμα στον οργανισμό πρέπει να έχει την ιατρική παρακολούθηση.

7.Χρειάζεται συνταγή γιατρού για να βάλω χρωματιστούς φακούς επαφής;
συνταγή γιατρού όχι ,όμως πρέπει να εφαρμοστεί στο μάτι του καθενός από τον κατάλληλο επιστήμονα. Ο οπτικός σας έχει τις γνώσεις για μια σωστή εφαρμογή. Για παράδειγμα ο φακός επαφής είναι σαν τα παπούτσια, πρέπει το μάτι να 'φορέσει' την σωστή καμπυλότητα.